Tietosuojaseloste

Tämä on Karjalan Evankelinen Seura ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 1. Rekisterin pitäjä
  Karjalan Evankelinen Seura ry
  y-tunnus 0206406-7
 2. Yhteyshenkilö
  Anne Hämäläinen
  Tikkupolku 1
  49460 Hamina
  toimistosihteeri(ät)jamilahti.fi
  puh. 0400 318 456
 3. Rekisterin nimi
  Jäsenrekisteri
  Asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Yhdistyksen toiminta (jäsenrekisteri)
  Kirjamyynti (asiakasrekisteri)
 5. Rekisterin tietosisältö
  nimi
  kotiosoite
  puhelinnumero
  sähköpostiosoite
  jäsenrekisterissä myös syntymäaika
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Yhdistykselle tehty jäsenanomus.

Puhelimitse tai sähköpostitse tehty kirjatilaus.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Jäsenistön tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Asiakasrekisterin (kirjatilaukset) tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle myyntiorganisaatiolle käytännön markkinointi- ja myyntityötä varten.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Suojaus perustuu järjestelmätasolla valvottujen käyttäjäoikeuksien käyttäjätileihin. Tietokanta varmuuskopioidaan maantieteellisesti erillään sijaitsevaan konesaliin varmistusjärjestelmään.
 2. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterin tiedot.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastuspyyntö kohdistetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 1. Tiedon korjaaminen tai poistaminen
  Rekisterissä olevien virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen korjauspyynnöt voidaan osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilöllisyytensä varmistaneen henkilön vaatimat rekisteriä koskevat korjaukset ja muut muutokset tehdään viipymättä.

Jollei muutospyyntöä katsota perustelluksi, annetaan muutospyynnön esittäjälle kirjallinen todistus, jossa selvitetään syyt miksi muutosvaatimusta ei olla hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Yhteystiedot

Hiljaisuuden Ystävät ry
Tikkupolku 1, 49460 Hamina

0400 318 456
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Evästeet verkkosivuilla

Hiljaisuuden Ystävät ry

Ilmaisjakelun tukitilit: FI25 5780 3861 9029 70 ja FI39 1005 5000 4284 92. Rahankeräyslupa RA/2020/426. Lupa myönnetty 16.4.2020. Muutoslupa voimassa 1.1.2023 alkaen (käyttötarkoitusta laajennettu ja lisätty uusi rahankeräystili).